Έντυπα μεταφοράς μαθητών

Εκτύπωση

 

A.    Υποδείγματα Βεβαιώσεων Μεταφοράς

1.    Μεταφορά Μαθητών με Δημόσια Σύμβαση - Υπόδειγμα Βεβαίωσης 

2.    Μεταφορά Μαθητών με Αστικό ΚΤΕΛ - Υπόδειγμα Βεβαίωσης 

3.    Μεταφορά Μαθητών με Ε.Μ.Δ. Υπόδειγμα Βεβαίωσης

4.    Μεταφορά Μαθητών με Ίδια Μέσα

Yπόδειγμα Βεβαίωσης

Διαδικασία 

Υπεύθυνη Δηλωση Γονέα 1

Υπεύθυνη Δηλωση Γονέα 2

Υπεύθυνη Δήλωση Διαζευγμένου Γονέα

 

B.   Νομοθεσία

1.    08/09/2020 - Μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των μαθητών, άρθρο 21

2.    26/10/2020 - Μεταφορά μαθητών/τριών προς και από τις σχολικές μονάδες Π.Ε. με μισθωμένα μέσα μεταφοράς για το σχολικό έτος 2020-21

3.    23/05/2020 - Κανόνες τήρησης αποστάσεων προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

4.    19/03/2020 - Ενημέρωση πεδίων στο ΠΣ myschool για μεταφορά μαθητών/τριών από τις Περιφέρειες

5.    07/10/2019 - Μεταφορά μαθητών προς και από τις σχολικές μονάδες ΠΕ με μισθωμένα μέσα μεταφοράς

6.    07/05/2019 - Μόνιμη Κατοικία Μαθητών

7.    24/01/2019 - Διευκρινήσεις επί της υπ’ αριθ. 50025/19-9-2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες»

8.    05/12/2018 - Διευκρινήσεις για τη μεταφορά μαθητών με δημόσια σύμβαση

9.    26/09/2018 - Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες