Δημοτικά Σχολεία: Συμπληρωματικό Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Εκτύπωση
Δημιουργηθηκε στις Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Κάλυψη λειτουργικών αναγκών οι οποίες προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη διάγνωση, μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19