Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την Ανάληψη Υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Εκτύπωση
Δημιουργηθηκε στις Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2021

Διευκρινιστικές οδηγίες-νεοδιόριστοι