ΘαυμαστικόΕπικοινωνία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού

Επειδή εφαρμόζεται πρόγραμμα εκ περιτροπής τηλε-εργασίας των εργαζόμενων στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μπορείτε να στέλνετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφέροντας τον υπάλληλο στον οποίο απευθύνεται το αίτημα/ερώτημά σας, ενώ στην περίπτωση όπου στέλνετε συμπληρωματικά έγγραφα που αφορούν προηγούμενο μήνυμα/αίτημα το οποίο βρίσκεται σε εκκρεμότητα θα πρέπει υποχρεωτικά να το αναφέρετε. Κάθε μήνυμα προωθείται στον αρμόδιο υπάλληλο που τηλε-εργάζεται και απαντάται αυθημερόν όποτε είναι δυνατόν.

  • Για ζητήματα που απαιτούν φυσική παρουσία, η είσοδος στην Υπηρεσία θα γίνεται με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας (μάσκα, ραντεβού) κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο. Επισημαίνεται ότι η δια ζώσης επικοινωνία πρέπει να επιλέγεται αφού εξαντλούνται οι άλλες δυνατότητες επικοινωνίας (τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
  • Για τη διευκόλυνση όλων υπάρχει στην είσοδο του κτιρίου γραμματοκιβώτιο στο οποίο μπορείτε να αφήνετε την αλληλογραφία που προορίζεται για την ΔΠΕ Μεσσηνίας.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία, είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειάζεστε.

Έντυπα μεταφοράς μαθητών

Εκτύπωση

 

A.    Υποδείγματα Βεβαιώσεων Μεταφοράς

1.    Μεταφορά Μαθητών με Δημόσια Σύμβαση - Υπόδειγμα Βεβαίωσης 

2.    Μεταφορά Μαθητών με Αστικό ΚΤΕΛ - Υπόδειγμα Βεβαίωσης 

3.    Μεταφορά Μαθητών με Ε.Μ.Δ. Υπόδειγμα Βεβαίωσης

4.    Μεταφορά Μαθητών με Ίδια Μέσα

Yπόδειγμα Βεβαίωσης

Διαδικασία 

Υπεύθυνη Δηλωση Γονέα 1

Υπεύθυνη Δηλωση Γονέα 2

Υπεύθυνη Δήλωση Διαζευγμένου Γονέα

 

B.   Νομοθεσία

1.    08/09/2020 - Μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των μαθητών, άρθρο 21

2.    26/10/2020 - Μεταφορά μαθητών/τριών προς και από τις σχολικές μονάδες Π.Ε. με μισθωμένα μέσα μεταφοράς για το σχολικό έτος 2020-21

3.    23/05/2020 - Κανόνες τήρησης αποστάσεων προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

4.    19/03/2020 - Ενημέρωση πεδίων στο ΠΣ myschool για μεταφορά μαθητών/τριών από τις Περιφέρειες

5.    07/10/2019 - Μεταφορά μαθητών προς και από τις σχολικές μονάδες ΠΕ με μισθωμένα μέσα μεταφοράς

6.    07/05/2019 - Μόνιμη Κατοικία Μαθητών

7.    24/01/2019 - Διευκρινήσεις επί της υπ’ αριθ. 50025/19-9-2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες»

8.    05/12/2018 - Διευκρινήσεις για τη μεταφορά μαθητών με δημόσια σύμβαση

9.    26/09/2018 - Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες

Sunday the 16th. Σχεδιασμός / Υλοποίηση: Σοφία Κονταξάκη, Δρ Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ - Ενημέρωση / Ανασχεδιασμός: Μαρία Αυγουλέα, Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Αντρέας Κατσαούνης, Δάσκαλος - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (Σχ. έτος 2020-2021). Οι διατάξεις και ανακοινώσεις που θα βρείτε στο site αυτό είναι μόνο για την ενημέρωσή σας. Αν θέλετε να κάνετε δημόσια χρήση τους θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το πρωτότυπο έγγραφο ή επίσημο αντίγραφό του. Επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη κατά την ψηφιοποίηση των διατάξεων, για τυχόν λάθη στο πληροφοριακό υλικό που θα βρείτε, όπως και για αλλαγές που έχουν επέλθει σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κλπ. που παραθέτουμε στις σελίδες αυτές.. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.