ΘαυμαστικόΕπικοινωνία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού

Επειδή εφαρμόζεται πρόγραμμα εκ περιτροπής τηλε-εργασίας των εργαζόμενων στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μπορείτε να στέλνετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφέροντας τον υπάλληλο στον οποίο απευθύνεται το αίτημα/ερώτημά σας, ενώ στην περίπτωση όπου στέλνετε συμπληρωματικά έγγραφα που αφορούν προηγούμενο μήνυμα/αίτημα το οποίο βρίσκεται σε εκκρεμότητα θα πρέπει υποχρεωτικά να το αναφέρετε. Κάθε μήνυμα προωθείται στον αρμόδιο υπάλληλο που τηλε-εργάζεται και απαντάται αυθημερόν όποτε είναι δυνατόν.

  • Για ζητήματα που απαιτούν φυσική παρουσία, η είσοδος στην Υπηρεσία θα γίνεται με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας (μάσκα, ραντεβού) κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο. Επισημαίνεται ότι η δια ζώσης επικοινωνία πρέπει να επιλέγεται αφού εξαντλούνται οι άλλες δυνατότητες επικοινωνίας (τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
  • Για τη διευκόλυνση όλων υπάρχει στην είσοδο του κτιρίου γραμματοκιβώτιο στο οποίο μπορείτε να αφήνετε την αλληλογραφία που προορίζεται για την ΔΠΕ Μεσσηνίας.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία, είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειάζεστε.

Νομοθεσία

Εκτύπωση

Φύλλα Εφημερίδας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)

ΦΕΚ 2078/Β/2019 Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων (Δεν αφορά σχ. μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 17/Α/2019 - Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις (άρ.35 άδεια εξετάσεων)

ΦΕΚ 5933/Β/2018 - Καθορισμός των προσόντων, των αρμόδιων οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους

ΦΕΚ 5919/Β/2018 - Καθορισμός των προσόντων, των αρμόδιων οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους

ΦΕΚ 4424/Β/2018 - Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων

ΦΕΚ 4412/Β/2018 - Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιλογή Προϊσταμένων Σχ. Μονάδων, Τμήματος Εκπ/κών Θεμάτων και Υποδιευθυντών

ΦΕΚ 4217/Β/2018 - Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες

ΦΕΚ 2367/Β/2018 - Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

ΦΕΚ 2038/Β/2018 - Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλ. ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών και του κλ. ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

ΦΕΚ 102/Α/2018 - Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ 31/Α/2018 - Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΦΕΚ 4358/Β/2017 - Έντυπο ελέγχου προόδου μαθητών δημοτικού σχολείου

ΦΕΚ 3032/Β/2017 - Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης

ΦΕΚ 2103/Β/2017 - Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου

ΦΕΚ 1800/Β/2017 - Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων

ΦΕΚ 17/Β/2017 - Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας σχολικών μονάδων

ΦΕΚ 2670/B/2016 - Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

ΦΕΚ 2591/B/2016 - Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης (ΣΜΕΑΕ) ΠΕ

ΦΕΚ 2540/B/2016 - Ιδρύσεις, Συγχωνεύσεις - Μετονομασίες και Καταργήσεις Τμημάτων Ένταξης Σχολικών Μονάδων ΠΕ

ΦΕΚ 2524/B/2016 - Καθορισμός διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Νηπιαγωγεία

ΦΕΚ 1324/B/2016 - Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

ΦΕΚ 1329/B/2014 - Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

ΦΕΚ 1296/B/2014 - Καθορισμός του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

ΦΕΚ 2451/B/2013 - Τροποποίηση, συμπλήρωση ΦΕΚ1507/Β/2006 - KYA Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης

ΦΕΚ 1566/B/2013 - Ορισμός περιφερειών, έδρας και σχολείων δικαιοδοσίας Σχολικών Συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης και προσχολικής αγωγής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

ΦΕΚ 0315/B/2013 - Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών αυτών

ΦΕΚ 0254/A/2013 - Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις (διατάξεις αδειών)

ΦΕΚ 2501/B/2013 - Μεταφορά και Μετονομασία Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΦΕΚ 2128/B/2013 - Αναστολή - Ανάκληση Εφαρμογής Αποφάσεων Συγχωνεύσεων - Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΦΕΚ 1449/B/2013 - Μεταφορά μαθητών

ΦΕΚ 2788/B/2012 - Ορισμός κριτηρίων αξιολόγησης διευθυντών και εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

ΦΕΚ 0171/A/2012 - Μεταφορά μαθητών το σχολικό έτος 2012 - 2013 σχετική εγκύκλιος

ΦΕΚ 2034/B/2012 - Ιδρύσεις, προαγωγές σχολικών μονάδων

ΦΕΚ 1293/B/2012 - Αναστολή συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων

ΦΕΚ 1274/B/2012 - Υποβιβασμοί, συγχωνεύσεις, καταργήσεις δημ. σχολείων & νηπ.

ΦΕΚ 0253/B/2012 - Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία

ΦΕΚ 2769/B/2011 - Εκδρομές - Μετακινήσεις (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

ΦΕΚ 2121/B/2011 - Ορισμός σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

ΦΕΚ 1812/B/2011 - Αναστολή εφαρμογής αποφάσεων συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΦΕΚ 1701/B/2011 - Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους δήμους

ΦΕΚ 1573/B/2011 -Υποβιβασμός, συγχώνευση και κατάργηση δημ. σχολείων και νηπ/γείων

ΦΕΚ 1505/B/2011 - Ίδρυση & προαγωγή δημ. σχολείων και νηπ/γείων, συγχώνευση δημοτικών σχολείων - μεταβολές σχολικών μονάδων

ΦΕΚ 1360/B/2011 -Ορισμός 161 ολοήμερων δημοτικών σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα - μεταβολές σχολικών μονάδων

ΦΕΚ 0582/B/2011 - Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων δ/ντών και υποδιευθυντών όλων των τύπων σχολ. μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπ/σης

ΦΕΚ 0440/B/2011 - Υποβιβασμός, συγχώνευση και κατάργηση δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων (αποφάσεις)

ΦΕΚ 1048/B/2010 - Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης με θέμα “ορισμός 800 δημ. σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπ/κό πρόγραμμα” (ΦΕΚ 804/Β/2010)

ΦΕΚ 0804/B/2010 - Ωρολόγια προγράμματα δημοτικών σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπ/κό πρόγραμμα - ορισμός 800 δημ. σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπ/κό πρόγραμμα

ΦΕΚ 1171/Β/2007 - Υποχρεωτικότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης

ΦΕΚ 1507/Β/2006 - Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης

ΦΕΚ 0373/Β/2005 - Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών

ΦΕΚ 1340/B/2002 - Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων

ΦΕΚ 0040/Β/1994 - Μεταβίβαση κινητής και ακίνητης περιουσίας των σχολείων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

----

Νόμοι

Νόμος 4589/2019 (Κεφ.Ε΄) - Σύστημα διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης

Νόμος 4547/2018 - Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

Νόμος 4473/2017 - Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης (ΦΕΚ 78 τ.Α΄/30-05-2017)

Νόμος 4210/2013 - Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις (διατάξεις αδειών)

Νόμος 4115/2013 - Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης και Εθν. Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Νόμος 3865/2010 - Βασικές συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις

Νόμος 3861/2010 - Πρόγραμμα Διαύγεια

Νόμος 3848/2010 - Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις

Νόμος 3699/2008 - Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Νόμος 3687/2008 - Θέματα προσωπικού υπουργείου παιδείας και άλλες διατάξεις

Νόμος 3528/2007 - Κύρωση του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Νόμος 3467/2006 - Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

Νόμος 1566/1985 - Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

----

Προεδρικά διατάγματα

 

ΠΔ 18 ΦΕΚ 31/Α/2018 - Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΠΔ 79 ΦΕΚ109/Α/2017 - Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών (Προσοχή τα ΠΔ 200-201/1998 αντικαταστάθηκαν από το ΠΔ 79/2017. Όποτε γίνεται αναφορά στα ΠΔ 200-201/1998, ανατρέξτε στο νέο ΠΔ 79/2017)

Τροποποίηση του ΠΔ 79 ΦΕΚ109/Α/2017 - άρθρα 74 και 79 του ΦΕΚ 13/τ.Α’/29.01.2019

Τροποποίηση του ΠΔ 79 ΦΕΚ109/Α/2017 - άρθρα 23 & 24 του ΦΕΚ 142/τ.Α΄/3-8-2018

ΠΔ 152/Α/2013 - Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών A/βάθμιας & B/βάθμιας εκπ/σης

• προσθήκη στο προεδρικό διάταγμα 201/1998 (άρθρο 27 του νόμου 3687/2008)

ΠΔ 96/Α/2007 - Βουλευτικές εκλογές

ΠΔ 1/A/2003 - Εκλογές αιρετών εκπροσώπων

ΠΔ 200/201/Α/1998 - Λειτουργία δημ. σχολείων και νηπιαγωγείων

ΠΔ 100/1997 - Τροποποίηση του ΠΔ 50/1996, Μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΔ 50/1996 - Μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

----

Εγκύκλιοι που αφορούν στην λειτουργία των σχολικών μονάδων

Εγκύκλιος 184795/Δ1/30-10-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Διευκρινίσεις λειτουργίας σχολικών μονάδων (ανακοινοποίηση στο ορθό 02-11-2017: Εγκύκλιος 184795/Δ1/30-10-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ.)

Εγκύκλιος Φ3/1563/185702/Δ1/3-11-2016 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Διευκρινίσεις λειτουργίας σχολικών μονάδων (διδασκαλία μαθημάτων, σίτιση, πρακτική άσκηση φοιτητών Π.Τ.Δ.Ε και Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών, αλλαγή ονομασίας σχολείων στο πληροφοριακό σύστημα Myschool, εγγραφή στο ολοήμερο πρόγραμμα, προσέλευση – αποχώρηση μαθητών, ωράριο λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος 1/θ, 2/θ και 3/θ δημοτικών σχολείων)

Εγκύκλιος 865/Γ1/1133/09-10-1997 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Συµµετοχή εκπαιδευτικού στις σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες

----

Ολοκλήρωση σχολικού έτους - Προγραμματισμός νέου σχολικού έτους

Εγκύκλιος 102660/Δ3/19-6-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 102660/Δ3/19-6-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018 – Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος.

Εγκύκλιος υπ' αρ. πρωτ. 102362/Δ3/19-6-2017 - Διευκρινήσεις επί της Υ.Α. με ΦΕΚ 2103/Β/2017 - Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου

Εγκύκλιος 72123/Δ1/3-5-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2017-2018 και τον προγραμματισμό της λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος.

Εγκύκλιος 71858/Δ1/3-5-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018 και τον προγραμματισμό της λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος,

    - Αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο Δημοτικού Σχολείου

    - Πίνακες Α1 - Α2 για τη λειτουργία του ολοήμερου σε Δημοτικό Σχολείο

Εγκύκλιος Φ52/69055/Δ1/27-04-2017 του Υπ.Π.Ε.Θ. - Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018

Εγκύκλιοι και άλλα έγγραφα για την εγγραφή μαθητών στο νέο σχολικό έτος 2017-2018

- Εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία για το σχ. έτος 2017-2018 - Λήξη μαθημάτων 2016-2017

- Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχ. έτος 2017-2018

- Αίτηση - Δήλωση εγγραφής στα Νηπιαγωγεία

- Πίνακας Ν1 - Προγραμματισμός λειτουργίας Νηπ. 2017-2018

- Πίνακας Ν2 - Στατιστικά - προγραμματισμός λειτουργίας Νηπ. 2016-2017-2018

- Α.Δ.Υ.Μ.

- myschool - Σύντομες οδηγίες εγγραφών για το σχ. έτος 2017-2018

- Απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας με αριθμ. πρωτ. 2988/24-5-2016  - Χωροταξική κατανομή μαθητών στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας – επαναπροσδιορισμός Σχολικών Περιφερειών

- Κοινή απόφαση της Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας και της Διεύθυνσης Δ.Ε. Μεσσηνίας, στο έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 3967/7-6-2013 - Χωροταξική κατανομή των αποφοίτων των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Καλαμάτας στα Γυμνάσια της Μεσσηνίας.

----

Ρομά

• Εγγραφές νηπίων Ρομά στα νηπιαγωγεία

• Εγγραφές μαθητών Ρομά στα δημοτικά σχολεία

• Εγγραφή και σχολική παρακολούθηση μαθητών Ρομά

----

Παράλληλη στήριξη

Παράλληλη στήριξη (εγκύκλιοι)

• Έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης μαθητών και στήριξης μαθητών από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και Σχολικό Νοσηλευτή για το διδακτικό έτος 2017-2018

   - Αίτηση κηδεμόνων προς τη σχολική μονάδα

   - Διαβιβαστικό σχολικής μονάδας προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

• Παράλληλη στήριξη και στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται – 2014 (ΕΣΠΑ)

   Νέο λογότυπο ΕΣΠΑ εγγραφών Παράλληλης Στήριξης

• Παράλληλη στήριξη - στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται – 2013 (ΕΣΠΑ)

• Παράλληλη στήριξη - στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται – 2012

• Παράλληλη στήριξη αυτιστικών μαθητών

• Παράλληλη στήριξη και στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται

• Ενημέρωση για την παράλληλη στήριξη

• Ειδικότερα θέματα φοίτησης μαθητών με αναπηρία - παράλληλη στήριξη

----

Τάξεις υποδοχής

• Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2017-2018

Τάξεις Υποδοχής - Φροντιστηριακά τμήματα Ζ.Ε.Π. (εγκύκλιος)

----

Επιλογή σημαιοφόρων/παραστατών, ορισμός υπευθύνων κατάθεσης στεφάνων

• Έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. Φ.10/ΦΜ/151306/Δ1/13-9-2017/Υπ. Π.Ε.Θ. (σχετική εγκύκλιος)

----

Εμβολιασμός μαθητών (διατάξεις)

• Εμβολιασμός μαθητών

• Φαρμακευτική αγωγή

----

Κυλικεία (διατάξεις)

• Σχετική εγκύκλιος

• Σχετικό ΦΕΚ 2432/ΤΒ/2012

----

Διάφορα

Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΦΕΚ 120/τ.Β΄/23-01-2018)

Αξιολόγηση μαθητών Δημοτικού Σχολείου Υ.Α. Φ.7A/ΦΜ/212191/Δ1/4-12-2017

Εκπαιδευτική νομοθεσία (παιδαγωγικό ινστιτούτο 2007)

Διαπολιτισμική νομοθεσία (οδηγός)

Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Δημοτικά - Νηπιαγωγεία / 2013 - 2014) - Εισαγωγή μαθητών

Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες

Παρακολούθηση θεαμάτων (εγκύκλιος)

ΦΕΚ Κατάργησης - Συγχώνευσης σχολικών μονάδων Δήμου Καλαμάτας

Καταγραφή ΦΕΚ μεταβολών σχολικών μονάδων (ΥΠΑΙΘ)

Διαγνωστικά κριτήρια

Sunday the 16th. Σχεδιασμός / Υλοποίηση: Σοφία Κονταξάκη, Δρ Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ - Ενημέρωση / Ανασχεδιασμός: Μαρία Αυγουλέα, Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Αντρέας Κατσαούνης, Δάσκαλος - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (Σχ. έτος 2020-2021). Οι διατάξεις και ανακοινώσεις που θα βρείτε στο site αυτό είναι μόνο για την ενημέρωσή σας. Αν θέλετε να κάνετε δημόσια χρήση τους θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το πρωτότυπο έγγραφο ή επίσημο αντίγραφό του. Επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη κατά την ψηφιοποίηση των διατάξεων, για τυχόν λάθη στο πληροφοριακό υλικό που θα βρείτε, όπως και για αλλαγές που έχουν επέλθει σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κλπ. που παραθέτουμε στις σελίδες αυτές.. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.