ΘαυμαστικόΕπικοινωνία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού

Επειδή εφαρμόζεται πρόγραμμα εκ περιτροπής τηλε-εργασίας των εργαζόμενων στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μπορείτε να στέλνετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφέροντας τον υπάλληλο στον οποίο απευθύνεται το αίτημα/ερώτημά σας, ενώ στην περίπτωση όπου στέλνετε συμπληρωματικά έγγραφα που αφορούν προηγούμενο μήνυμα/αίτημα το οποίο βρίσκεται σε εκκρεμότητα θα πρέπει υποχρεωτικά να το αναφέρετε. Κάθε μήνυμα προωθείται στον αρμόδιο υπάλληλο που τηλε-εργάζεται και απαντάται αυθημερόν όποτε είναι δυνατόν.

  • Για ζητήματα που απαιτούν φυσική παρουσία, η είσοδος στην Υπηρεσία θα γίνεται με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας (μάσκα, ραντεβού) κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο. Επισημαίνεται ότι η δια ζώσης επικοινωνία πρέπει να επιλέγεται αφού εξαντλούνται οι άλλες δυνατότητες επικοινωνίας (τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
  • Για τη διευκόλυνση όλων υπάρχει στην είσοδο του κτιρίου γραμματοκιβώτιο στο οποίο μπορείτε να αφήνετε την αλληλογραφία που προορίζεται για την ΔΠΕ Μεσσηνίας.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία, είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειάζεστε.

Υποβολή Υπευθύνων Δηλώσεων Ν. 1256/1982 για την πολυθεσία και πολυαπασχόληση

Εκτύπωση
Δημιουργηθηκε στις Παρασκευή, 09 Ιουλίου 2021

 

important Υποβολή Υπευθύνων Δηλώσεων Ν. 1256/1982 για την πολυθεσία και πολυαπασχόληση

ΣΧΕΤ.: Τα αριθ. 56925/17.11.2020, 82523/19.12.2018 και 81770/20.12.2017 έγγραφα του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών, σας υπενθυμίζουμε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν.1256/82, (ΦΕΚ/ Α’ 65) όπως ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες οι λειτουργοί ή υπάλληλοι ή μισθωτοί του δημοσίου τομέα του άρθρου 1 του Ν. 1256/82 που κατέχουν στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, δεύτερη θέση ή έχουν και δεύτερη απασχόληση οφείλουν, χωρίς άλλη ειδοποίηση, να υποβάλουν στην υπηρεσία μας, Υπεύθυνη Δήλωση Πολυθεσίας, σύμφωνα με τα σχετικά έντυπα και οδηγίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΕΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (https://www.elsyn.gr/el/node/1137)

 Έγγραφο για την Πολυθεσία - ΔΠΕ Μεσσηνίας

Δήλωση Πολυθεσίας

Wednesday the 24th. Σχεδιασμός / Υλοποίηση: Σοφία Κονταξάκη, Δρ Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ - Ενημέρωση / Ανασχεδιασμός: Μαρία Αυγουλέα, Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Αντρέας Κατσαούνης, Δάσκαλος - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (Σχ. έτος 2020-2021). Οι διατάξεις και ανακοινώσεις που θα βρείτε στο site αυτό είναι μόνο για την ενημέρωσή σας. Αν θέλετε να κάνετε δημόσια χρήση τους θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το πρωτότυπο έγγραφο ή επίσημο αντίγραφό του. Επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη κατά την ψηφιοποίηση των διατάξεων, για τυχόν λάθη στο πληροφοριακό υλικό που θα βρείτε, όπως και για αλλαγές που έχουν επέλθει σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κλπ. που παραθέτουμε στις σελίδες αυτές.. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.